Vyhledávání


Kontakt

FARMET STK spol. s r. o.
Jiřinková 276
Česká Skalice
552 03

E-mail: z.haman@farmet.cz

Legislativa

Pravidelné měření emisí

§ 41, Sb. č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 

Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví  silniční motorové vozidlo k pravidelnému měření emisí  před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.

 

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování

§ 42, Sb. č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.